1
Waarom de Israëlzondag moet blijven
2
Rodolf Boon (1920-2014)
3
Over plaatsvervanging gesproken
?>

  De jaarlijkse Israëlzondag lijkt in de polarisatie over Joden en Palestijnen langzaam maar zeker te verdampen. De invulling varieert van ‘wij hebben de Israëlzondag omgezet in een Midden-Oostenzondag’ tot ‘bij ons ligt de Israëlische vlag gedrapeerd over de avondmaalstafel’. Dan heb ik het nog niet over dooddoeners als ‘Voor ons is elke zondag eenLees verder..

Lees meer

Bij het heengaan van een erudiete Mokumer De Oude Kerk van Amsterdam. Maandagavond in de Stille Week. In het hoogkoor volg ik met de gemeente de ‘Orde van de Dienst van Schrift en Tafel bij het afscheid van Rudolf Boon’. De ontslapene had eigenhandig de liturgie opgesteld. In een toelichting gunde hij ons een blikLees verder..

Lees meer

OVER PLAATSVERVANGING GESPROKEN Een reactie op Ten Booms pleidooi voor de vervangingstheologie Toen het artikel van Wessel ten Boom ‘Wat als de kerk Israël werkelijk zou vervangen?’ (IdW 40/15, 12-10-2011) mij onrustige dagen had bezorgd, keek ik toevallig naar een documentaire over de opkomst van Hitler. Dat had ik beter niet kunnen doen. Het betoogLees verder..

Lees meer