1
Joodse filosofie, filosofie voor het jodendom
2
Sartre’s bekering
3
Duitsland en zijn joden
4
In memoriam Jacques Derrida (1930-2004)
5
Maimonides (II)
6
Maimonides (I)
7
Frankenstein
8
Hoe het vlees weer Woord wordt – Een reactie op Evert-Jan de Wijer
?>

Joodse filosofie, filosofie van het jodendom In 2003 verscheen er een prachtig overzichtsboek van joodse filosofen: Metzler Lexikon Jüdischer Philosophen, Philosophisches Denken des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart. (1) Een monumentaal werk, vrucht van samenwerking tussen vele deskundigen. Daarentegen had Julius Guttmann zijn klassieker nog geheel alleen voortgebracht. Ik doel hier op zijnLees verder..

Lees meer

Sartre’s ‘bekering’ (Sartre I) Precies honderd jaar geleden, in 1905, werd Jean-Paul Sartre geboren. Precies vijfentwintig jaar, in 1980, geleden stierf hij. Reden te meer om in enkele artikelen aandacht te besteden aan deze rebelse nazaat van Augustinus. Ik doe dat door enkele peilingen te verrichten in Sartre’s Cahiers pour une morale. Deze Cahiers zijnLees verder..

Lees meer

  Duitsland en zijn joden Moritz Steinschneider, Duits-joods boekenverzamelaar van rond 1900, ontvingt eens een jonge wetenschapper, aan wie hij trots zijn grote bibliotheek liet zien. In zijn boekenverzameling waren talloze Hebreeuwse boeken over het chassidisme opgenomen. “Heeft u die allemaal gelezen?”, was de voordehandliggende vraag van de jonge gast. “Natuurlijk niet, jongeman”, luidde hetLees verder..

Lees meer

  In memoriam Jacques Derrida (1930-2004) Op 9 oktober overleed de Franse filosoof Jacques Derrida. Hij leed al geruime tijd aan een ernstige vorm van kanker. Met zijn heengaan raakt de wereld der filosofen “ontvolkt” (dépeuplé), zoals Derrida’s vriend Claude Lanzmann (maker van de film Shoah) in een eerste reactie opmerkte. Zoals bekend was DerridaLees verder..

Lees meer

  Maimonides (II) In het vorige artikel ben ik kort ingegaan op Maimonides’ biografie. Ook heb ik enkele opmerkingen gemaakt over zijn wijsgerig hoofdwerk, de Gids der verdoolden. In dit artikel wil ik nader stilstaan bij een tweetal thema’s uit de Gids. Het eerste thema betreft Maimonides’ uitzuivering van het antropomorfisme in de overgeleverde godsbeelden.Lees verder..

Lees meer

  Maimonides (I) Inleiding Precies achthonderd jaar geleden, in 1204, stierf Moshe ben Maimon, bij ons bekend als Maimonides. Een vluchtige oriëntatie op het internet wijst uit, dat de nagedachtenis van zijn dood (maar primair natuurlijk van zijn leven) op verschillende plaatsen in de wereld wordt hooggehouden. Vooral joodse gemeenschappen, Spaanstalige, maar ook Amerikaanse enLees verder..

Lees meer

  Frankenstein Wat is eigenlijk het leven? Wat is het dat een lichaam tot een levend lichaam maakt? Wat ontsnapt er aan het lichaam wanneer het sterft? Kan het leven überhaupt wel van het lichaam worden onderscheiden, als was het een zelfstandig ding? En vooral: kan het leven worden nagemaakt? Wat deed de schepper precies,Lees verder..

Lees meer

  Hoe het vlees weer Woord wordt – Een reactie op Evert-Jan de Wijer Enige tijd geleden recenseerde redactielid Evert-Jan de Wijer voor In de waagschaal (nr. 4) mijn boek Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie (Meinema 2002). Mij is gevraagd hierop te reageren. Dat doe ik graag. Ik zalLees verder..

Lees meer