1
De kerken, het ANC en geweld: hoe kijken wij terug?
2
Robinson en Buber
3
Terugblik op een theologische bestseller
4
Ateek recht gedaan?
5
Martin Buber en de Nederlandse politiek
?>

  Henk-Jan Prosman omschrijft zijn artikel ‘De verleiding van het goede. Over Martin Bosma’s boek ‘Minderheid in eigen land’’ (IdW 45/8) als ‘een kritische evaluatie van de antiapartheidsstrijd van het ANC en de steun die daar in Nederland aan is gegeven’. Met verbazing en ergernis heb ik het artikel gelezen. Nergens wordt vermeld dat MartinLees verder..

Lees meer

ROBINSON EN BUBER 50 jaar ‘Eerlijk voor God’(2) De biografie van Robinson van Eric James ‘A Life of Bishop John A.T. Robinson’ (1987) heeft als ondertitel ‘Scholar, Pastor,Prophet’. Hij komt daarin naar voren als geleerd, creatief en vroom. Met de profeten deelt hij een zekere naïviteit als het gaat om de vraag of en hoeLees verder..

Lees meer

TERUGBLIK OP EEN THEOLOGISCHE BESTSELLER 50 jaar ‘Eerlijk voor God’ (1) Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de theologische bestseller ‘Honest to God’ van de Anglicaanse bisschop John Robinson (1919-1983) verscheen. Het is een van de meest verkochte en omstreden theologische boeken van de twintigste eeuw. In Nederland werden ongeveer 100.000 exemplaren verkochtLees verder..

Lees meer

ATEEK RECHT GEDAAN? In het januarinummer (IdW 42/1) schreef At Polhuis het artikel ‘Geweldloze weerbaarheid in het Midden Oosten?’ Het is zijn reactie op het boek van de Palestijnse theoloog Ateek ‘Roep om verzoening. Een Palestijnse christen over vrede en recht’. Met zijn vraagteken duidt Polhuis al aan dat de weg naar verzoening door geweldlozeLees verder..

Lees meer

  Martin Buber en de Nederlandse politiek Op 7 September van dit jaar was er in Den Haag een bijeenkomst op hoog Europees niveau over normen en waarden. De belangrijkste spreker was Amitai Etzioni. Trouw opende de berichtgeving daarover met: “Europa heeft sterke behoefte aan normen en waarden. Premier Balkenende heeft met zijn initiatief grootLees verder..

Lees meer