1
Het heilige en de preek
2
Niet deserteren!
3
Verhagen en het onbehagen
4
De hoop van Obama
5
Het verbond volgens Woodrow Wilson
6
De gelatenheid van Helmut Schmidt
7
De waarheid spreken
8
Navraag over Calvijn
9
Basic over Biezeveld
10
Darwin en het geloof in God, de Schepper
?>

  HET HEILIGE EN DE PREEK Immink heeft met zijn boek Het heilige gebeurt een fenomenologie van de protestantse kerkdienst geschreven. Hij wil inzichtelijk maken wat er eigenlijk gebeurt in zo’n samenkomst (11). Hij voert geen wetenschappelijke discussie, waarin je theses van andere theologen aanvecht of ondersteunt. Hij is geconcentreerd op een activiteit waar iedereLees verder..

Lees meer

  NIET DESERTEREN! Waarde Pim Dekker, Dank voor je uiting van betrokkenheid bij de publieke zaak naar aanleiding van mijn portretten. Je voelt dat je in een heel andere richting zoekt dan ik en je wilt mij eigenlijk tot de orde roepen. Van zo’n omgang houd ik! Je verklaart de toenemende aandacht voor Hauerwas onderLees verder..

Lees meer

  VERHAGEN EN HET ONBEHAGEN In het voorjaar gaf ik een cursus over christelijke participatie in het politieke debat. Ik spitste die toe op het thema populisme: welke reactie kan een christelijk theoloog geven op het feit dat Wilders 15% van de stemgerechtigden voor zich wist te winnen? Als vooronderstelling hanteerden we, dat Wilders eenLees verder..

Lees meer

  DE HOOP VAN OBAMA Hoe beleven politici zelf het verband tussen hun politieke inzet en hun geestelijke bronnen? Daarover zijn zij vaak terughoudend, zeker in geschrifte. Toch is het juist voor de theologische discussie relevant daarover geïnformeerd te zijn, zowel met het oog op het ‘realiteitsgehalte’ van theologische claims als vanwege de mogelijkheid datLees verder..

Lees meer

  HET VERBOND VOLGENS WOODROW WILSON Hoe beleven politici zelf het verband tussen hun politieke inzet en hun geestelijke bronnen? Daarover zijn zij vaak terughoudend, zeker in geschrifte. Toch is het juist voor de theologische discussie relevant daarover geïnformeerd te zijn, zowel met het oog op het ‘realiteitsgehalte’ van theologische claims als vanwege de mogelijkheidLees verder..

Lees meer

  DE GELATENHEID VAN HELMUT SCHMIDT Sinds ik tijdens mijn theologiestudie geconfronteerd werd met de vraag of christenen niet radicaal voor het socialisme moeten kiezen, heeft de relatie tussen geloof en politiek mij geboeid. Daarbij keek ik altijd vanzelfsprekend vàn het geloof náár de politiek. Vanzelfsprekend, want het geloof moest normerend zijn en het perspectiefLees verder..

Lees meer

  DE WAARHEID SPREKEN Scriba Plaisier I had altijd last van kardinaal Simonis. Die last bestond in jaloezie op Simonis’ verschijning in ambtsgewaad en de publieke aandacht die daardoor getrokken werd. Camera’s houden van onderscheiding, van het vreemde. Traden Plaisier en Simonis samen op, dan zwenkte de camera altijd naar Simonis en moesten er watLees verder..

Lees meer

  NAVRAAG OVER CALVIJN Evenals Hans Bouma (IdW 13) heb ik Heilig vuur, de roman van Frans Willem Verbaas over Henri de la Mare met graagte gelezen. Een extra aanbeveling kan geen kwaad, dus ik doe er nog een schepje bovenop. Daartoe sluit ik niet aan bij de storende calvinistische slotopmerking van Bouma (‘De prijsLees verder..

Lees meer

  BASIC OVER BIEZEVELD Het valt niet iedereen mee door te dringen in het boek dat de vorig jaar overleden theoloog Kune Biezeveld, Als scherven spreken, naliet. Reinier Beltman, Kune’s echtgenoot, vroeg Gerrit de Kruijf voor familie en belangstellenden haar betoog zo basaal mogelijk uit de doeken te doen. Vanavond wil ik graag het beeldLees verder..

Lees meer

  DARWIN EN HET GELOOF IN GOD, DE SCHEPPER Op uitnodiging van Naturalis organiseerde de Leidse Raad van Kerken op 13 maart een debat over natuur en schepping ter gelegenheid van het Darwin-jaar. Er vond een confrontatie plaats tussen de evolutiebioloog Schilthuizen en de creationist Hoogerduijn. Rabbijn Marx en theoloog De Kruijf benaderden hetzelfde onderwerpLees verder..

Lees meer