1
Luther en Hitler, De historische oorsprong
2
Het ‘beklag Gods’ handhaven?
?>

  LUTHER EN HITLER, De historische oorsprong De koppeling van deze beide eigennamen staat gelukkig niet op mijn conto. De grondslag daarvan werd gelegd toen we de naam van Hitler nog niet konden spellen, namelijk door Houston Stewart Chamberlain, geboren in Portsmouth (1855), genaturaliseerd tot Duitser, schoonzoon van Richard Wagner, auteur van pseudo-wijsgerige werken waarinLees verder..

Lees meer

HET ‘BEKLAG GODS’ HANDHAVEN? Het is eigenlijk een trieste zaak dat elk jaar opnieuw, eigenlijk tot vermoeiens toe, de discussie weer oplaait over de oeroude liturgische tekst, die in veel kerken op de Goede Vrijdag wordt gelezen of gezongen. Sinds de opname van deze liturgie in het Dienstboek (1998) is keer op keer gewezen opLees verder..

Lees meer