1
Liturgische dialogen
2
Variaties op het ‘bara’ van Genesis
3
In de stemming komen
4
Dichter bij het Christelijk religieuze of verder van huis dan ooit?
5
Het copyright van de theologie over de erfzonde en Kierkegaards krediet
?>

Liturgische Dialogen De Deense Psalter en het nieuwe liedboek In de Deense kerkgeschiedenis en de hymnologie van Deense gezangboeken zijn twee verschillende stromingen te onderscheiden, te weten de romantiek en het realisme. Deze stromingen reageren op elkaar via tekst en melodie. De romantiek valt te definiëren als een Europees cultureel tijdvak dat in de muziekLees verder..

Lees meer

VARIATIES OP HET ‘BARA’ VAN GENESIS Schepping in Mahlers derde symfonie en Kierkegaards pneumatologie Intro De interpretatie van de infinitivus ‘bara’ uit Genesis is een controversiële kwestie. In 2009 bracht Prof. dr. Ellen J. van Wolde in haar inaugurele rede naar voren aan het werkwoord ‘scheppen’ in de Hebreeuwse bijbel de betekenis van ‘scheiden’ toeLees verder..

Lees meer

IN DE STEMMING KOMEN Het belang van Kierkegaards opbouwende toespraken ten opzichte van zijn filosofische geschriften In de bijdrage Kierkegaards ‘Opbouwende toespraken’ in de aprileditie van In de Waagschaal die in het teken staat van de 200e verjaardag van Kierkegaard wijst Willem Maarten Dekker op de status van de ‘Opbyggelige Taler’. Vanuit de geesteswetenschappen vormenLees verder..

Lees meer

DICHTER BIJ HET CHRISTELIJK RELIGIEUZE OF VERDER VAN HUIS DAN OOIT? Kierkegaards toepassing van het martelaarsbegrip op het eigen leven In de roman Doktor Faustus van Thomas Mann beschrijft een van de personages Søren Kierkegaard (1813-1855) als ‘de christen die verliefd was op esthetiek’. In de optiek van de vroege Kierkegaard stonden de twee existentiesferenLees verder..

Lees meer

HET COPYRIGHT VAN DE THEOLOGIE OVER DE ERFZONDE EN KIERKEGAARDS KREDIET Het thema van de (erf)zonde lijkt geen centraal onderwerp te zijn in hedendaagse theologische discussies. Studies die de zondeleer bij de kop nemen circuleren rond een concept van zonde in de tijd van de reformatie en tonen vooral een historische interesse in deze hoogstLees verder..

Lees meer