Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

 

Een kleine eeuw Barth-receptie in Nederland

Studiedag Apeldoorn, donderdag 21 januari 2016In 1918 wordt voor het eerst een publicatie van Karl Barth in een andere taal vertaald en gepubliceerd. Het betreft hier de preek die de predikant van het Zwitserse Safenwil op 6 februari 1916 heeft gehouden over Ezechiël 13,1-16 en die hij zelf onder de titel ‘Der Pfarrer, der es den Leuten recht macht’ heeft laten drukken en huis aan huis verspreiden. Twee jaar later is de preek onder de titel ‘De Dominé, die het den menschen naar den zin maakt (Vertaling: H. Stoel)’ afgedrukt in: Stemmen voor Waarheid en Vrede. Evangelisch tijdschrift voor de protestantsche kerken (55. Jaargang, Utrecht 1918, 115-132). We kunnen daarmee het begin van de Barth-recep­tie in ons land nauwkeurig traceren en dateren en vaststellen dat we over bijna een eeuw Barth-receptie in Nederland kunnen spreken! Lees meer