Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Boekpresentatie

Op 1 maart a.s. verschijnt bij Uitgeverij Boekencentrum:

Karl Barth, De verkiezing van de gemeente. Paragraaf 34 van de Kirchliche Dogmatik, vertaald en bezorgd door Wessel H. ten Boom

Par. 34 is de beroemde en beruchte paragraaf van Barth over Israël en de kerk, die hier voor het eerst in vertaling wordt aangeboden en uitvoerig wordt becommentarieerd. Voor meer informatie, zie: Boekencentrum  > Barth verkiezing

De kosten van dit boek bedragen t/m 31 maart € 29,50, daarna € 32,50.

Het boek kan ook bij Boekencentrum worden besteld tegen geringe verzendkosten. Lees meer

Nieuw op de website

logo

Aan de website is een menu-optie toegevoegd. Daar vindt u enkele geluidsfragmenten, waar Karl Barth te horen is.

Ook is een interview met K.H. Miskotte over Barth opgenomen.

U vindt de opnamen in het menu ‘Van Barth’ onder de menu optie ‘Audio’.

In de loop van de tijd zullen er meer opnamen te beluisteren zijn.

Barth en de werkelijkheid

logo

 

Barth voor beginners (tweede reeks no. 1)

Eind vorig jaar, in de nummers 13 tot en met 17 (6e jaargang) publiceerde ik een vijftal artikelen onder de titel “Barth voor beginners“. Op verzoek van de redaktie begin ik nu een kleine tweede serie. Het eerste onderwerp kwam als vanzelf naar voren, toen ik in „Woord en Dienst” van l april 1978 van prof. Berkhof de woorden las: „Enerzijds hebben we van Barth geleerd, dat het heil geheel en alleen in Christus besloten ligt, dat wat wij de werkelijkheid noemen, niet meer dan een hetzij neutrale, hetzij zondige rand rondom dit heil vormt en dat er dus niet van scheppingsopenba­ring, algemene genade of natuurlijke godskennis kan worden gesproken”. Lees meer

Barth voor beginners

logo

In de kring van de brede redactie werd meerdere malen uitgesproken, dat er waarschijnlijk behoefte bestaat aan een reeks artikelen, die met name jongeren een beetje de weg wijzen in de theologie van Karl Barth. Wie immers alleen al de dertien delen van de Dogmatik op een rijtje ziet staan, vraagt zich af of hij daaraan zal beginnen en welk deel dan het eerste zal zijn, dat hij of zij uit de kast trekt. De vraag of men aan dit formidabele oeuvre moet beginnen krijgt, dunkt mij, in de redactie van In de Waagschaal een krachtig „ja” ten antwoord. Lees meer