Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Karl Barth’s preek voor gevangen, Kerstfeest 1958

logo

 

GEBED VOOR DE PREDIKING

HEER, ONZE GOD!

Gij wilt niet alleen in de hemel, maar ook bij ons op aarde wonen — niet alleen hoog en groot zijn, rnaar zoals wij laag en klein — niet alleen heersen, maar ons dienen — niet alleen God zijn in eeuwigheid, maar voor ons als een mens geboren worden, leven en sterven.

In Uw lieve Zoon, onze Heiland Jezus Christus, hebt Gij niet minder dan Uzelf geschonken, opdat wij geheel en al U zouden toebehoren. Dat raakt ons allen, terwijl geen van ons het verdiend heeft. Wat blijft ons dan over dan ons te verwonderen, blij te zijn, dankbaar te zijn en ons vast te houden aan datgene, wat Gij ons gedaan hebt? Wij bidden U: laat in dit uur dit onder ons en in ons allen waar zijn! Laat ons in een open, eerlijk en bereidwillig bidden en zingen, spreken en horen een echte Kerstgemeente zijn en in een grote honger een echte Avondmaalsgemeente! Lees meer

Overleggingen aangaande het Kerstfeest

logo

Bij het woord „Kerstmis” denken wij natuurlijk allen het eerst aan een aantal – een groter of een kleiner aantal – aangename en vrolijke dingen naar aanleiding waarvan nu niet bepaald maar even blijmoedig moet aanvaarden als ze zich aan u voordoen en als ge ze kunt accepteren. Een paar vrije dagen en vacatiedagen, waar ge echt naar hebt verlangd, vriendelijke gaven en groetenissen over en weer, de kerstboom met of zonder de kinderschare die daaromheen hoort, de „heilige avond” zoals wij die hier in Zwitserland noemen met z’n beschouwelijke eenzaamheid, tweezaamheid of gemeenzaamheid in het gezin of – waarom ook niet? – misschien in de skihut. Het is goed, het is werkelijk goed, dat er ook nog zulke dingen zijn! Tenminste voor al degenen die daar de nodige vreugde mee naar toe dragen, om die dan ook weer daarvandaan mee te dragen. Echter, men zal daarbij niet op de vlucht mogen zijn voor zichzelf, en ook niet op de vlucht voor het uitwendige of innerlijke leed en de uitwendige of innerlijke ellende van den naaste! Want anders is het met de vreugde waar wij mee aan komen dragen die we straks weer mee naar huis willen dragen niets gedaan. En omdat er zeer bepaald slechts weinig mensen, en ook deze slechts zelden en dan ook slechts ten dele, niet op de vlucht zijn – daarom zou de ware Kerstvreugde, hoe’n prachtig apparaat er elk jaar weer voor op gang gebracht wordt en hoe’n schijn van uiterlijke feestelijkheid de mensheid in de Kersttijd ook te aanschouwen geeft, wel eens een betrekkelijk dun gezaaid verschijnsel kunnen zijn. Lees meer