Prof. Dr Karl Barth
(10 mei 1886-10 december 1968)

Nieuw op de website

logo

Aan de website is een menu-optie toegevoegd. Daar vindt u enkele geluidsfragmenten, waar Karl Barth te horen is.

Ook is een interview met K.H. Miskotte over Barth opgenomen.

U vindt de opnamen in het menu ‘Van Barth’ onder de menu optie ‘Audio’.

In de loop van de tijd zullen er meer opnamen te beluisteren zijn.

De rechter

logo

DE VERSCHIJNING van  de Zoon Gods betekent dat de rechter van de ganse wereld en van iedere mens verschenen is. Wie niet de rechter der wereld is, zou ook niet de heiland der wereld kunnen zijn. Jezus Christus is de heiland der wereld omdat Hij op een zeer bepaalde — en stellig ook op een verbazingwekkende wijze — haar rechter is. Wanneer wij van de goddelijke rechter spreken, dan moeten wij goed in het oog vatten dat naar bijbels spraakgebruik de rechter iemand is die voor orde en vrede zorgt, doordat hij het recht beschermt en het onrecht weert — zodat de komst en het werk van een rechter op zichzelf nog geen reden van schrik behoorden te wezen, maar als een weldaad begroet kunnen worden. Lees meer