Wij zijn zelf in het geding!

Twee lezingen van Karl Barth over Duitsland voor een Zwitsers gehoor (1937, 1945)

In de tweede brochure die de Karl Barth stichting uitbrengt zijn twee lezingen van Barth in vertaling opgenomen. De eerste is een lezing die hij te Bazel in april 1937  gehouden heeft. Hij schetst daarin voor een algemeen gehoor wat er naar zijn overtuiging in de Duitse kerkstrijd aan de orde is én op het spel staat. Met de tweede lezing is Barth in januari/februari 1945, wanneer de Duitse nederlaag slechts een kwestie van tijd is, op ‘tournee’ geweest in Duits- en Franstalig Zwitserland. Hij zet daarin voor een breder publiek uiteen waar het naar zijn overtuiging in de omgang met het verslagen Duitsland op aankomt. Op 11 oktober 2021 zal een studiedag de brochure besproken worden.

Van de eerste brochure De vreemde God en geen ander is onze redder! zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. In het formulier kunt u aangeven of u deze brochure (ook) wilt ontvangen.

Voor de verzending van de brochures vraagt de stichting een vergoeding voor de verzendkosten. Een donatie wordt evenwel zeer op prijs gesteld. Zie menu donaties.