Een verklaring van Barth

logo

 

 

Een Verklaring van Barth

Ziehier in vijf punten samengevat een verklaring van Karl Barth en twee vrienden over de houding door den Christen tegenover de Duitse wreedheden aan te nemen.

1.

Deze wreedheden zijn niets anders dan de consequenties en de symptomen van een geest, waartegenover de wereld maar al te veel “begrip”en “tolerantie” toonde:

2.

Hij die zich eertijds onverschillig of zelfs sympathiek betoonde tegenover het Hitlerisme, toen dat nog in opkomst was, mist ht recht om thans op anderen de verantwoordelijkheid te leggen voor de begane gruwelen:

3.

Er zijn bewijzen dat soortgelijke gruwelen ook zijn bedreven door burgers van andere landen:

4.

De mens is niet goed. De ziekte, die op zo’n ontzettende wijze in Duitsland aan de dag is getreden is niet alleen een Duitse ziekte: zij heeft haar wortel in een hardheid van hart, die in alle harten heerst:

5.

Tegenover die hardheid van hart bestaat buiten het Christelijk geloof geen andere waarachtige en radicale remedie – aan dat geloof is niet alleen het Duitse volk ontrouw geweest.

In de Waagschaal, 1e jaargang nr. 1, 6 oktober 1946