Eschatologie

In het blad ‘In de Waagschaal’ schreef dr A.A. Spijkerboer drie artikelen over de Eschatologie van Karl Barth. In deze artikelen vat hij thema’s samen uit de colleges die Barth van 1924 tot 1926 In Göttingen en Münster gehouden heeft. De artikelen verschenen in de nummers 6,7,8 van de nieuwe jaargang 33, 2004.

 

Pagina's: 1 2 3 4