Inhoudsopgave nieuwe jaargang 33 (2004)

logo-idW-oud

 

INHOUDSOPGAVE NIEUWE JAARGANG 33 (2004)

ARTIKELEN

A.

Aalders, Paul F. Th.: Precies een eeuw geleden 6 28

Aalders, Paul F.Th.: Open brief, met toevoeging 13 17

B.

Balk, C.: Taalgeheimen in Tronso 7 29

Balk, C.: Gerechtigheid 10 17

Barnard, Willem: Over de bevrijdingsdagen van 1945 (dagboek) 6 4

Beld, René van den: De moedige vergrijzing van Freek de Jonge 17

Beyers Naudé ter nagedachtenis (J.J. Buskes) 13 5

Blankesteijn, Hans: Tempelvrees (I) 13 7

Blankesteijn, Hans: Tempelvrees (II) 14 22

Blankesteijn, Hans: Tempelvrees (III-slot) 15 8

Boer, Dick: De staat neutraal? Vragen aan At Polhuis . 14 13

Boer, Theo de: Van mythe naar logos en weer terug 5 5

Boer, M.G.L. den: Twee dichters:George Herbert en Wendy Cope 1 17

Boer, M.G.L. den: J.H. Gunning in 1904 4 15

Boer, M.G.L. den: Een toespraak en een preek van J.H. Gunning 5 26

Boer, M.G.L. den: Malcolm Pasley en Franz Kafka 6 26

Boer, M.G.L. den: Water en vuur 9 5

Boer, M.G.L. den: J.H. Gunning over de verbeelding 10 15

Boogaard, Arjen: The passion of Christ (nawoord Spijkerboer) 8 29

Boom, Wessel ten: Augustinus recidivus 17 16

Bouma, Hans: Ons gevoel en ons verstand 7 11

Bouma, Hans: Proto-orthodoxen en gehakt met uitjes 15 29

Bruin, Jan: O Tod, wie bitter bist du 7 12

Bruin, Jan: Gemeenteopbouw in een tijd van kerkverdunning 16 18

C.

Clercq, Willem Adriaan de: Hoe beleefde ik 12 december 2003? 3 4

Constandse, Coen: Theologische avant garde 12 8

D .

Dekker, Willem Maarten: Oost noch West, noch zandwoestijn 17 4

Dekker, Wim: Een partijdig oordeel 7 24

Dekker, W.L.: Nogmaals Kees Fens 4 18

Dekker, W.L.: De gemeente en de terreur 8 4

Dekker, W.L.: De gemeente en de neutrale staat 16 26

Deurloo, Karel: In de spiegel 11 27

Deurloo, Karel: Van hoog tot laag 17 15

Dorp, Jaap van: Genesis 15 in de NBV 4 4

Dubois, O.W.: Twaalf portretten van Réveilfiguren 2 17

Dulk, Maarten den: -‘De opbouw van de gemeente is de grote gevechtsactie
tegen de chaos’. (K.Barth K.D. IV.2, 766) 11 12

G

Geense-Ravestein, Anneke: Het lege midden 3 20

H

Harinck, George: Het protestantisme kent zijn nachten… 15 24

Helden, Gert van: Mijn ontdekking van Marquardt 12 5

K

Kooi, C. van der: Barth lezen 1 7

Kooi, C.van der: Het verdeelde landschap 6 18

Kooij, Bert van: Eigenlijk staat er… 8 24

Kopmels, Rens: Bij de verschijning van Rosenstocks ‘Ontstaan uit revolutie’ 1 20

Kopmels, Rens: De opstanding geen facultatief geloofsartikel 4 24

Kopmels, Rens: Van Jezus geen beeld en ook geen film maken 5 14

Kopmels, Rens: Geert Mak: In Europa 9 9

Kouwijzer, Ranfar: Capturing the Friedmans, documentaire als het leven zelf 2 14

Kroesen, Otto: Islam en seculiere wetenschap 6 13

Kroesen, Otto: Grammaticaal leven in een netwerkmaatschappij 11 18

Kroesen, Otto: Openbaring, taal en geschiedenis 13 25

Kruijf, G. G. de: Het klimaat van de Protestantse Kerk in Nederland 7 4

L

Ligten, Alex: De kunst van de liturgie 11 25

Linden, T. G. van der: In de school van de Geest 7 27

Linden, T. G. van der: Kerken in New York 8 20

Linden, T. G. van der: Shearith Israël 10 4

Linden, T. G. van der: King 16 10

M

Mik-van der Waal, Machteld de: Blessed are the cheesemakers 5 28

Mik-van der Waal, Machteld de: De kraaien zullen het zeggen 9 17

Miskotte, Mans: Een meeslepende registratie 3 18

Miskotte, Mans: Bijbel-promotie 2004 16 5

N

Nierop, Jantine: Alles is nog mogelijk 2 12

Nierop, Jantine: ‘Predigt ist Namensrede’ (over Rudolf Bohren) 7 21

Nierop, Jantine: Marquardt lezen 12 13

Nieuwpoort, Ad van: Vroom en gelovig prijzen in de NBV 6 8

Nieuwpoort, Ad van: ‘Het begrijpen is mij te wonderbaar’ 14 19

Noordegraaf, Herman: Bij het overlijden van Marcus Mattmüller 11 29

Noorloos, Marius: Reactie op de vragen van Maarten den Dulk 11 14

O

Olst, Henk van: Een ontmoetingsgelegenheid gezocht 2 28

P

Plaisier, Arjan: Ds. J. T. Wiersma 1 11

Polhuis, At: Geen plaats meer in de herberg 3 27

Polhuis, At: Wort oder Existenz? 5 19

Polhuis, At: Een dogmatische kanttekening 6 29

Polhuis, At: Een nieuwe bijbelvertaling 8 26

Polhuis, At: Bin Laden als modern wereldburger 9 26

Polhuis, At: De staat neutraal! 10 8

Polhuis, At: Op zoek naar Barth (II) 12 28

Polhuis, At: Antwoord aan Dick Boer 14 13

Polhuis, At: Accra, zaak van confessie? 15 5

Polhuis, At: Kanselboodschap 17 9

Postma, Daniela: Samen op weg: feit of feest? 3 6

Prakke, Bernard: Hoe verwerft een kerk gezag? 1 29

Prakke, Bernard: Wat God bewoog om mens te worden 3 23

Prakke, Bernard: Olterterperkring 1963-2003 4 27

Prakke, Bernard: Kyrie 5 16

Prakke, Bernard: Ger Verrips: Karel van het Reve 9 11

Prakke, Bernard: De dans kan niet sterven,Gerardus van der Leeuw herlezen 11 17

Prakke, Bernard: Schepping, ziekte en genezing 14 28

R

Reedijk-Boersma, Laura:Twee brieven van Ida Gerhardt 1 26

Reedijk-Boersma, Laura: Intensive care 5 18

Reedijk-Boersma, Laura: Magda Szabo, een groot schrijfster 10 21

Reedijk-Boersma, Laura: Een dode uit de Eerste Wereldoorlog 13 23

Reedijk-Boersma, Laura: Een tentoonstelling in het Catharijneconvent 14 20

S

Schaafsma, Petruschka: Barth over Kant (I) 16 27

Schaafsma, Petruschka: Barth over Kant (II) 17 28

Schoch, S.L.: Regensburg 12 20

Schoch, S.L.: Oussoren en de professoren 15 14

Schoch, S.L.: Bing en Van Gogh 17 12

Schopenhauer, Margreeth: Zien, met het oog op nieuw perspectief 17 18

Schravensande, Hans: Martin Buber en de Nederlandse politiek 15 16

Sevenster, Adri: ‘Wij willen de Islam eren’ 2 4

Sneller, Rico: Hoe het vlees weer woord wordt; reactie op E.J. de Wijer 8 16

Sneller, Rico: Frankenstein 9 28

Sneller, Rico: Maimonides (I) 11 5

Sneller, Rico: Maimonides (II) 13 13

Sneller, Rico: In memoriam Jacques Derrida 15 20

Sneller, Rico: Duitsland en zijn Joden 16 22

Snijders, L.A.: De hoofddoek bij Paulus 5 22

Spijkerboer, A.A.: Karakteristieke trekken in de preken van Berkhof 2 23

Spijkerboer, A.A.: Voltooide Hitler het protestantisme? 3 14

Spijkerboer, A.A.: Bestrijding van terrorisme 5 4

Spijkerboer, A.A.: Die op ons toekomt; over Barth’s eschatologie (I) 6 20

Spijkerboer, A. A.: De verwachting; over Barth’s eschatologie (II) 7 16

Spijkerboer, A. A.: Het goede einde is nabij; over Barth’s eschatologie (III) 8 12

Spijkerboer, A. A.: Over een opwekkingsbeweging 9 21

Spijkerboer, A.A. : Barmen –ernstig genomen 12 16

Spijkerboer, A. A.: Hitler en het protestantisme 16 16

T

Thoomes, Daan: De kinderportretten van Albert Anker 1 4

Thoomes, Daan: De onbevangenheid 4 11

Thoomes, Daan: Eerbied voor het leven 12 26

Thoomes, Daan: De Giacometti’s en het veranderende mensbeeld 13 28

V

Verbaan, P. A.: De koers van de PvdA 10 24

Verheul, J.: Samen op weg in de PKN 14 4

Verschuer, O. W. A. van: 12 december 2003; één protestantse kerk 3 7

Visser-Schroot, I.C. : Isaiah Berlin, a life (I) 1 12

Visser-Schroot, I. C. : Isaiah Berlin, a life (II) 2 8

Visser-Schroot, I. C.: Het damesleesmuseum en Ngaio Marsh 9 13

Vlieger, Anne: Noar de Pruus 10 30

Vlieger, Anne: Na de zomer 14 30

Vries-Kopmels, Anthe de: Jhumpa Lahiri. De naamgenoot 5 11

W

Walbeek, Pieter van: Vertaling als provocatie of toch iets anders? 2 25

Walbeek, Pieter van: -Is er geen spanning tussen de gerechtigheid van God
en de gerechtigheid van de mensen? 11 21

Wijer, Evert Jan de: Hoe het vlees weer woord wordt 4 6

Wijer, Evert Jan de: -1 zo’n mannetje, Frans Breukelman en zijn invloed op
tijdgenoten 10 12

MEDITATIES

Boer, M.G.L. den: Het unieke fundament 14 3

Boer, M.G.L. den: Vrouwe wijsheid 15 3

Knijff, H.W. de: Bezetenheid 4 3

Knijff, H.W. de: Eenheid des levens 9 3

Knijff, H. W. de: Zie, hier ben ik 16 3

Kopmels, Rens: Aanstotelijk evangelie 10 3

Kopmels, Rens: ‘Verheugt U met mij!’ (Lucas 15: 6 en 9) 11 3

Linden, T. G. van der: Heilige gedrevenheid 2 3

Linden, T. G. van der: De haan de bode van de dag 3 3

Polhuis, At: Zien! 5 3

Polhuis, At: Hij opent hun verstand (Lucas 24:45) 6 3

Prakke, Bernard: Venite ad me omnes 1 3

Schoch, S.L.: Zuchten 7 3

Schoch, S.L.: Vriendelijk stralende ogen 8 3

Visser-Schroot, I. C.: Kerstengelen 17 3

Wijer, Evert Jan de: Vrije tijd 12 3

Wijer, Evert Jan de: Verloren 13 3

Commentaar

Hoofddoekjes 1 31

Ismaël 2 31

Waar is de Reformatie gebleven? 3 31

Politici, het heft in eigen handen! 4 31

Mel Gibsons film 5 31

Het verzet van Cornelis Troost 6 31

Ten overstaan van de machten 7 31

Over de zuivere verhouding 8 31

Protestants 9 32

In de trein 10 31

Geen wetboek! 11 31

Twee kleine peilingen 12 27

Moreel besef in de internationale politiek 13 31

André Hazes 14 31

Over onze gouden eeuw 15 31

Israël 16 31

Gemiste kans 17 24

Sprokkelingen van een kerkhistoricus (F.R.J. Knetsch)

2,16; 4,28; 10,27; 14,26;

Tussen al het andere in (Michael Bource)

Gunning over de eenheid der kerk 1 24

Pausen 2 20

Doctor Kees Fens 3 18

Heusden 4 20

Fragmenten uit Paaspreken van John Donne 5 9

Het verdwenen hoofd van Petrarca 6 11

Aan het begin van de maand mei 7 9

Een stroom van woorden 8 10

Spannende boeken 9 25

Bij een gedicht van Emily Dickenson 10 19

Katten 11 10

Virginia Woolfs portret van een Londense mevrouw 12 22

Septemberheiligen 13 11

Meesters en leerlingen 14 8

Pastorieën 15 12

Koffiehuizen 16 14

Kerstfeest, het feest van de zaligmakende genade Gods 17 10

Zomaar wat (Rens Kopmels)

Kopland en Vroman weersproken 2 11

Kant en de theologie 3 25

Onvergetelijkheden 4 13

Meimijmering 7 20

Geen blinde gehoorzaamheid 8 15

Kracht en zwakheid van het geheugen 9 16

Jeugdpassie 11 23

Zomer en zorgen 12 25

Drie keer zo rijk 13 22

Gaarne mens-zijn 14 16

Vrijheid is niet zonder criterium 16 9

Gedichten

Gerhardt, Ida: Afscheid van Holland 2 22

Gezelle, Guido: De navond komt zo stil 16 25

Komrij, Gerrit: De demon 7 15

Kopland, Rutger: G 17 31

Marsman, H.: Diës Irae 13 21

Nijhoff, Marinus: Zondagmorgen 15 30

Oerlemans, J. W.: Stones 11 16

Troost, André: Hoor hoe ons roept de vroege haan 6 25

Nummers met themakernen

Nr. 9: Spannende boeken (Den Boer, Kopmels, Prakke, Visser-Schroot, De Mik, Spijkerboer, Polhuis, Sneller)

Nr. 12: F.W. Marquardt (Van Helden, Constandse, Nierop)