Marianne Thieme & Karl Barth: een ecologische revolutie?

Wat heeft de Zwitserse theoloog Karl Barth (overleden in 1968) te maken met Partij voor de Dieren nu? Is het zijn visie op ‘mens en dier’ zoals hij die verwoordt in een van zijn vele werken? Nee. Wat dan wel?

In 1919 hield Karl Barth in het plaatsje Tambach een toespraak, waarin hij de grote revoluties van die tijd plaatste in het licht van de revolutie die Jezus Christus voor de maatschappij betekent. De revoluties die hij toen voorzag, wat zien wij daar nu van? Tekent zich ook nu een omwenteling af, nu we leven in een tijd van dramatische klimaatverandering? Is die omwenteling ook te zien in het licht van Jezus Christus?

Marianne Thieme zal deze middag vertellen welke drastische veranderingen er nodig zijn en hoe de ecologische revolutie eruit moet zien. Ze zal toelichten welke bijdrage ze verwacht van geloofsgemeenschappen.

Drie wetenschappers zullen vervolgens, ieder vanuit een ander perspectief, op Thieme reageren. Drs. René Cuperus zal dit doen vanuit cultuur-historisch perspectief, dr. Martine Vonk vanuit milieukundig en antropologisch perspectief en prof.dr. Theo de Wit vanuit politiek en sociologisch perspectief.

Hier kunt u de poster downloaden

Programma

Inleiding

Prof. dr. Kees van der Kooi (emeritus hoogleraar dogmatiek, Vrije Universiteit) schetst de paradigmawisseling die Barth in zijn Tambacher lezing voltrekt en vraagt of zich vandaag ook zoiets aankondigt.

Hoofdlezing

Drs. Marianne Thieme (fractievoorzitter Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer): ‘Broodnodige paradigmawisseling: de ecologische revolutie’.

Reacties

Drs. René Cuperus (senior research fellow aan het Internationaal Instituut Clingendael. Tevens cultuurhistoricus en columnist van de Volkskrant), dr. Martine Vonk (milieukundige en antropoloog)  en prof.dr. Theo de Wit (universitair docent sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Tilburg).

Paneldiscussie

Boekpresentatie

Presentatie van een boek met een bundeling van enkele teksten van Karl Barth over theologie en politiek in Nederlandse vertaling, van de hand van dr. At Polhuis van www.karlbarth.nl

Borrel

Praktische informatie

Locatie: Conferentiecentrum De Glind, Postweg 65, 3794 MK De Glind
Tijd: van 13.30 – 17.30 uur
Opgave: De toegang is vrij. Opgave is wel noodzakelijk. Dat kan op de site van de PThU.