Internationale Karl Barth Tagung

De internationale ‘Karl Barth Tagung’ zal dit jaar online plaatsvinden op maandag 19 en dinsdag 20 juli 2021. Van harte hiervoor uitgenodigd. Het thema van dit symposium is ‘Kreuz und Auferstehung. Das Drama von Gottes Passion’. Op maandag zullen Hannah Reichel en Günter Thomas in dialoog gaan over de thematiek en op dinsdagmiddag zullen Georg Plasger (KD IV/1), Paul Dafydd Jones (KD IV/2) en Paul Nimmo (KD IV/3) spreken. Dinsdagmorgen zijn er werkgroepen over verschillende thema’s. Aanmelden kan tot 12 juni 2021 via https://karl-barth-tagung.de. Hier is ook meer informatie over het programma te vinden.