De grondvormen van het theologisch denken

logo

DE GRONDVORMEN VAN HET THEOLOGISCH DENKEN

(academische voordracht gehouden op 3 november 1936 in de aula van de universiteit van Bazel) [1]

[Op 7 november 1935 weigert Barth de eed van trouw af te leggen aan de Führer en moet hij samen met zijn assistent Helmuth Gollwitzer Duitsland verlaten. Op 8 juli, drie dagen na zijn officieel ontslag uit Bonn, wordt hij als gewoon hoogleraar benoemd te Basel, waar hij, niet ver van zijn geboortehuis, met zijn familie zijn intrek neemt op de St.Albanring 186, precies 400 jaar na de komst van Calvijn in de voorstad van St.Alban te Basel. Aan het begin van het wintersemester 1936, op 3 november houdt hij in de aula van de universiteit van Basel een academische voordracht getiteld: ‘de grondvormen van het theologisch denken’. Deze voordracht is een verkorte weergave van de lezingen die hij op 10-12 April 1934 in Parijs gehouden had. Deze grondvormen bestaan hierin, dat het theologisch denken een bijbels, een kritisch en praktisch denken moet zijn. Het theologisch denken heeft evenals het medische, militaire en artistieke denken zijn eigen hem opgelegde zakelijkheid. Deze zakelijkheid bestaat uit de binding aan zijn object: Jezus Christus, als Woord van God in zijn bijbelse betuiging.]

Pagina's: 1 2 3