Evangelie en Wet

In 1935 hield Barth een lezing met als titel ‘Evangelium und Gesetz’. In deze lezing één van de kernpunten van zijn theologie: niet ‘Wet en Evangelie’, maar ‘Evangelie en Wet’ is structuurbepalend voor de theologie. De tekst is nu in het Nederlands beschikbaar. Klik hier: Evangelie en Wet.

Vertaling: dr A. Polhuis.