Een heel andere God

In 2002 schreef Dick Boer een boekje over het levenswerk van Karl Barth. Het boekje geeft in kort bestek een overzicht van zijn theologische ontwikkeling. Het biedt daardoor een prima inleiding in Barths werk. Het boekje wordt uitgegeven door Narratio (Gorcum) en is daar te verkrijgen. De tekst van het boekje is nu ook op de website te raadplegen.

dr Dick Boer, Een heel andere God. Het levenswerk van KIarl barth (1886-1968)