De receptie van Karl Barth in Nederland

logo

Op vrijdag 11 november, tijdens de door de Karl Barth Stichting georganiseerde studiedag over Karl Barth en de oorlog in Oekraïne, werd de bundel ‘De receptie van Karl Barth in Nederland’ (onder redactie van George Harinck en Dirk van Keulen) gepresenteerd. Het boek maakt deel uit van de AD Chartas-reeks (nr 35) en is uitgegeven bij Uitgeverij de Vuurbaak in Amersfoort. De bundel bevat twintig bijdragen over de receptie van Karl Barth in Nederland. In de meest uiteenlopende kringen is gereageerd op Barths vernieuwing van de theologie en die verscheidenheid wordt weerspiegeld in deze bundel, met bijdragen over vrijzinnige en orthodoxe kringen en rechtse en linkse christenen. Voor de inhoud klik op lees meer.

INHOUD

Rinse Reeling Brouwer

Enkele opmerkingen ter introductie van de studie van Hennecke naar de Barth-receptie in Nederland, deel I

George Harinck

De eerste Nederlandse contacten met Barth

Marinus J. de Jong

De jonge Klaas Schilder en Karl Barth: parallellen, vijandschap, katalysator

Niels den Hertog

‘Cum maxima reverentia, sed  non sine aliqua differentia.’

De Barth-receptie van J. Koopmans

Akke van der Kooi

Oepke Noordmans en Karl Barth – verwantschap en verschil

Edward van ’t Slot

Belangrijk vertegenwoordiger van de reine leer.

De betekenis van Th.L. Haitjema voor de Nederlandse Barth-receptie

Wilken Veen

Barth en het kerkelijk verzet in Nederland

Niels van Driel

Verre vriend? Orthodox-gereformeerden en Barth

Lodewijk Winkeler

Barth, Kreling en de Kring

Rinse Reeling Brouwer

K.H. Miskotte, ‘de ziener en dichter onder mijn vrienden’

Dirk van Keulen

De gereformeerde ommezwaai. G.C. Berkhouwer en Karl Barth

Marieke Fernhout

Zie, de mens. De ongrijpbare en onbegrepen weg van Van Niftik met Barth

Dirk van Keulen

De tegendraadse Barth-receptie van A.A. van Ruler

A.A. van Ruler (bezorgd door Dirk van Keulen)

Kritisch commentaar op de theologie van Karl Barth

Wouter Klouwen

Sprake van geschiedenis. Nico T. Bakker en Karl Barth

Jan Muis

De openbaring van de verzoening. De Barth receptie van J.M. Hasselaar

Gerrit Neven

Barthreceptie bij Jan Taeke Bakker

Gerard van Zanden

Sola scriptura in tijden van secularisatie.

De theologie van Karl Barth verwerkt door Frans Breukelman

Gerard den Hertog

Karl Barth: ‘leraar van de kerk’ en leidsman op ‘de weg van de belijdenis’. De Barthreceptie bij Arie Adrianus Spijkerboer

Georg Plasger

De waarneming en verwerking van de Nederlandse Barth-receptie in Duitsland