Het christelijk Openbaringsbegrip

In 1945 hield Karl Barth een lezing getiteld: ‘Das christliche Verständnis der Offenbarung’. Deze lezing verscheen, vertaald door H.C. Touw, kort daarna in het Nederlands. Deze lezing geeft een goed beeld van de theologie van Barth. De tekst van deze lezing is nu ook op de site te raadplegen: Het christelijk Openbaringsbegrip