1
De menselijkheid Gods
2
Inleiding De levende God
3
God is God
?>

    DE MENSELIJKHEID GODS Voordracht, gehouden op de Conferentie van de Zwitserse Herv. Predikantenvereniging in Aarah op 25 september 1956 (uitgegeven in: Theol. Studiën, Heft 48, Evang. Verlag, Zollikon). Hieronder volgt de vertaling van het eerste gedeelte van deze voordracht van Prof. Karl Barth. Een vertaling van dit gedeelte leek ons voor vele lezersLees verder..

Lees meer

INLEIDING Toen de heer Ten Have mij verzocht de Nederlandsche uitgave van eenige geschriften van Karl Barth te bezorgen, heb ik even geaarzeld. Niet omdat ik het belang van eene dergelijke uitgave op zich zelf in twijfel trok, maar omdat ik mij afvroeg, of ik de man was, om daaraan op eenige wijze deel teLees verder..

Lees meer

VOORWOORD De hier bijeengebrachte voordrachten zijn gehouden in de jaren 1930-1936.Het is de tijd van de machtsovername van Hitler in Duitsland en de tijd dat de kerk geconfronteerd wordt met de religie van de Duitse christenen. Barth doceerde in die tijd aan de theologische faculteit in Bonn, die zich in die jaren ontwikkelt tot eenLees verder..

Lees meer