1
Karl Barth, O zo bescheiden, en toch zinvol
2
Inleiding KD
3
Moby Dick
4
Inleidend overzicht KD I en II
5
Kort overzicht over de KD van Barth
?>

Een uitgebreidere versie is te vinden in: Grondvormen van theologische sysematiek, hoofdstuk X, R.H. Reeling Brouwer, 2009 Skandalon. Barth als de door Schleiermacher verhoopte “ander”? Friedrich Schleiermacher spreekt in zijn Zweites Sendschreiben an dr. Lücke de hoop uit, “daß früher oder später ein Anderer kommen wird, der diese bei weitem vorzüglichere Stellung” (namelijk in de opeenvolgingLees verder..

Lees meer

In 1955 schreef Prof. dr K.H. Miskotte in het tijdschrijft ‘In de Waagschaal’ een serie artikelen over de Kirchliche Dogmatik van Karl Barth. Deze artikelen geven een goede indruk van de inhoud van de KD.. Zij kunnen als inleiding op het lezen van de delen fungeren. Voor de tekst:  Moby Dick Een beknopt overzicht vanLees verder..

Lees meer

Moby Dick Elke week kom ik mensen tegen, die lijden aan een bepaald ver­drongen complex: Barth. Ze zijn vaak prikkelbaar en verklaren de zaak voor irrelevant; of ze zijn koel en ferm en menen, dat ze veel missen, maar dat het ook zonder deze speciale diepten te analyseren, heel goed mogelijk is te leven (allicht!)Lees verder..

Lees meer

Kirchliche Dogmatik, algemeen Deze dogmatiek kan door zijn enorme omvang ook goedwillenden afschrikken en hen van meet af ontmoedigen om daarin te gaan lezen. Voorzover er sommigen er toch in lezen gingen, waren velen daarvan maar vluchtige lezers die hier en daar een paar trefwoorden of citaten wilden oppikken en daarmee tevreden waren, zonder deLees verder..

Lees meer

  In 1968 werd in opdracht van het ministerie van studentenpredikanten en universi­teitspredikanten (stafpredikanten) een literatuurgids uitgegeven Kerk/Universi­teit/Hogeschool, bestemd voor studenten en academici. De bedoeling was het lezen, ook buiten het eigen vakgebied, te stimuleren, de lektuur te vergemakkelijken door een overzicht over de beschikbare publikaties. De gids is in diverse, zeer gespeciali­seerde rubrieken verdeeld:Lees verder..

Lees meer