1
Karl Barth, O zo bescheiden, en toch zinvol
2
Karl Barth, een inleiding
3
Lesmateriaal
4
Voortman-lesmateriaal
5
Barth en de werkelijkheid
6
Barth voor beginners
?>

    Een uitgebreidere versie is te vinden in: Grondvormen van theologische sysematiek, hoofdstuk X, R.H. Reeling Brouwer, 2009 Skandalon. Karl Barth: methode In dit hoofdstuk wordt eerst de beschouwing over de geschiedenis van de “grondvormen van theologische systematiek” afgesloten met een behandeling van de ordening van Die Kirchliche Dogmatik van de twintigste eeuwse theoloogLees verder..

Lees meer

Karl Barth 1886-1968. Dogmaticus in Göttingen, Münster, Bonn en Basel. Auteur van de Kirchliche Dogmatik (13 delen). Zijn verzameld werk is echter veel groter. Het wordt langzaam maar zeker uitgegeven en telt nu reeds 35 delen. Als protestants dogmaticus stuurde hij in en buiten Europa het theologisch gesprek aan in de oecumene in de jarenLees verder..

Lees meer

Lesmateriaal Regelmatig wordt gevraagd naar materiaal over (de theologie van) Karl Barth. De bedoeling van deze rubriek is om materiaal dat in kringen, scholen, catechese of colleges gebruikt is aan anderen ter beschikking te stellen. De inhoud van het materiaal wordt door de stichting Karl Barth.nl niet inhoudelijk beoordeeld. De verantwoordelijkheid ligt bij de schrijverLees verder..

Lees meer

Karl Barth (1886-1968) Karl Barth werd geboren in Bazel en was zoon van een professor in het Nieuwe Testament. Hij koos hetzelfde vak als velen in de familie en ging theologie studeren in verschillende plaatsen van Duitsland. Op die faculteiten ademde hij de geest in van die tijd. Men had een vrij liberale kijk opLees verder..

Lees meer

  Barth voor beginners (tweede reeks no. 1) Eind vorig jaar, in de nummers 13 tot en met 17 (6e jaargang) publiceerde ik een vijftal artikelen onder de titel “Barth voor beginners“. Op verzoek van de redaktie begin ik nu een kleine tweede serie. Het eerste onderwerp kwam als vanzelf naar voren, toen ik inLees verder..

Lees meer

In de kring van de brede redactie werd meerdere malen uitgesproken, dat er waarschijnlijk behoefte bestaat aan een reeks artikelen, die met name jongeren een beetje de weg wijzen in de theologie van Karl Barth. Wie immers alleen al de dertien delen van de Dogmatik op een rijtje ziet staan, vraagt zich af of hijLees verder..

Lees meer