Barthianum 2022

Jezus als Jood.

Wat betekent Jezus’ Jood-zijn voor de verhouding van Israël en de volken? Wat is de betekenis van het Oude Testament voor de christelijke theologie? En hoe raakt het spreken over Jezus als Jood onze huidige tijd, waarin het antisemitisme weer oplaait? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens het Barthianum 2022: het particuliere verhaal van de Jood Jezus als de universele geschiedenis van God-met-ons-mensen. Het Barthianum vindt plaats op 25 januari 2022.

Voor nadere informatie en opgave klik hier