Barthianum 2021

Op 26 januari 2021 vindt het traditionele Barthianum plaats. Tijdens deze bijeenkomst lezen we in groepen kenmerkende stukken uit het werk van Karl Barth. Ook dit jaar zal dat het geval zijn ook al zal de vorm anders zijn dan anders. Dit jaar worden delen gelezen uit wat Barth zelf één van zijn dierbaarste boeken noemde: Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Dit boek verschijnt begin januari in een door Wessel ten Boom verzorgde Nederlandse vertaling. De bijeenkomst zal digitaal gehouden worden. Nader informatie vindt u op de website van de PtHU. Op deze website kunt u zich ook opgeven.