Barthianum 2020

Het is u vast wel eens opgevallen wanneer u Barths Kirchliche Dogmatik doorbladerde: tussen de grootgedrukte alinea’s staan regelmatig passages in kleine lettertjes, de zogenaamde ‘excursen’. Aanvankelijk functioneerden die als een strijdtoneel waarin Barth polemiseerde met andere theologen, maar gaandeweg krijgen ze de functie van exegetische onderbouwing van zijn dogmatische standpunten.

Op het Barthianum 2020 (28 januari, PThU-Amsterdam) proberen we al lezend te ontdekken hoe de kleine lettertjes zich verhouden tot de grote letters. We bestuderen gedeeltes uit KD IV/1, §59, waar Barth uitlegt hoe het werk van Christus samengevat kan worden als ‘de Rechter die in onze plaats terechtgesteld is’. Hoe kan deze gedachte, die we ook in de Heidelbergse Catechismus terugvinden (vraag 52), Bijbels-theologisch onderbouwd worden? En welke kritiek is er op Barths exegese te geven vanuit het perspectief van Frans Breukelman?

U bent van harte welkom om te komen en mee te lezen!

Praktische informatie

Datum: 28 januari 2020

Aanvang: 10.00 uur, inloop met koffie vanaf 9.45 uur
Locatie: PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: € 15 per persoon, ter plaatse via pin te voldoen
Aanmelden is mogelijk tot en met 21/1/2020.
Voor meer informatie of aanmelden, ga naar de website van de PThU.

Met vriendelijke groet,

prof. dr. Edward van ’t Slot