God is God

 [1] Wel verscheen in het Nederlands een bundel preken en voordrachten van Karl Barth getiteld: De levende God, 1936, ten Have, Amsterdam , uitgezocht en ingeleid door W.J.Aalders.

[2] De titels luiden: (I) Vragen aan het ‘christendom’ (1931), (II) Theologie en de hedendaagse mens (1930), (III) Het eerste gebod als theologisch axioma (1933), (IV) Reformatie als beslissing (1933), (V)Openbaring, kerk, theologie (1934), (VI) De grondvormen van het theologisch denken (1936)

[3] Anselmus 1034-1109

[4] Id quo maius cogitari non potest. Karl Barth, Fides quaerens intellectum, 2.Auflage Evangelischer Verlag AG Zollikon, 1958 S.12

[5]De banden van de KDverschenen achtereenvolgens in de jaren 1932-1967.

[6] K.H.Miskotte, Karl Barth, Verzameld Werk 2, Kok Kampen 1987 blz.102, afgekort MVW2

[7] Eberhard Busch , Karl Barths Lebenslauf , Chr.Kaiser Verlag 1976 S.223, afgekort EB.

[8] MVW2 115

[9] De reformatorische lijn die Barth sedert de jaren 20 insloeg, kon enkel plaats vinden na een aantal drastische omzettingen die hij doorvoerde in de verhouding van wet – evangelie, natuur – genade, uitverkiezing – christologie en filosofie – theologie. EB 223, 224

[10] EB 224

[11] MVW2blz. 55

[12] KD IV,3 S.40 vlg.

[13] MVW2 blz 57

[14] EB 220

[15] In het artikel: Het eerstegebod als theologisch axioma

[16] MVW2 blz.58

Pagina's: 1 2 3