De andere kant van het oordeel

1. Karl Barth IV 2, 4. Dit artikel volgt in grote lijnen de gedachtengang van Barths verzoeningsleer.Hoofdzakelijk van de banden IV, l en IV.2

2. Lied 177 is van Christian Fürchte gott Gellert (1715-1769) en is vertaald door Jan Wit geb. 1914, in aansluiting bij Pieter Leonard van de Kasteele. gezongen op de wijze: Herzliebster Jersu. was hast du verbrochen. Johann Crüger 1640.

3. idem IV 1. 243

4. idem IV l, 244

5.  idem IV,1 hoofdstuk 14: Jesus Christus, der Herr als Knecht blz. 171 vlg.

6. idem IV,2 hoofdstuk 15: Jesus Christus, der Knecht als Herr blz. l

7. idem IV,2 blz. 173-293. Van ‘de koninklijke mens’ verscheen in 2002 van nüjn hand een vertaling en bewerking bij de uitgeverij Boekencentrum.

8. Zie Karl Barth, De koninklijke mens. Boekencentrum, Zoetermeer 2002 blz 13 en volgende. Afgekort KM

9. KM 76. Zie KD IV,2 , 252: Fr. Zündel, Jesus. Neuausg. 1922 S 236. Friedrich Zündel (1827-91) evangelisch theoloog, schreef o.m. een biografie van Joh.Chr.Bluinhardt.

Pagina's: 1 2