1
De pioniersplek van … Nico van Rijswijk
?>

  Pionieren   Op tal van plaatsen in de Protestantse Kerk wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van gemeente-zijn, soms in een gewone gemeente, soms ook op een speciale ‘pioniersplek’. In dit nummer geven we het woord aan ds. Nico van Rijswijk. In zijn Schiermonnikoogse gemeente zoemt het woord ‘Pionieren’ rond, zonder dat de gemeente een officiëleLees verder..

Lees meer