1
Terug naar het begin: de joodse en christelijke leeswijze
?>

Toen ik in de zeventiger jaren in Utrecht studeerde – katholieke en protestantse studenten volgden toen samen college – waren nogal wat studenten ontevreden met de historisch-kritische methode. Rabbijn Yehuda Aschkenasy doceerde aan de katholieke universiteit en bood een geheel eigen toegang tot de bijbel, met behulp van joodse auteurs als Martin Buber, Umberto Cassuto,Lees verder..

Lees meer