1
Geheiligd uw Naam
2
Radicalisering bij jongeren
3
BGT
?>

  Zoals Rochus Zuurmond indertijd in zijn artikelenreeks over het ‘Onze Vader’ bijna als iets vanzelfsprekends neerschreef: ‘uw naam’ is JHWH, ofwel het zogeheten: ‘Tetragrammaton’, de vier-letter-naam – en dus niet ‘God’? Nee, dat is een soortnaam en laat de keuze open voor verschillende invullingen. JHWH is een Hebreeuwse naam. Het is deze naam dieLees verder..

Lees meer

Wat gaat er in hen om?   De aantrekkingskracht op jongeren van bepaalde betrekkelijk kleine maar wel agressieve radicale bewegingen binnen de Islam wereldwijd en ook in Nederland is zorgwekkend groot. Radicale bewegingen bevinden zich overigens in alle religies, ook in de Christelijke, de Hindoeïstische, de Boeddhistische en andere, en niet minder in nationalistische ideologieën.Lees verder..

Lees meer

BGT Na de media heeft het Nederlands Bijbelgenootschap nu ook zelf bericht gegeven over, ja zeker, weer een bijbelvertaling. Nu is dat wat van het genootschap verwacht mag worden: de bijbel vertalen. En het onophoudelijk zoeken naar een – nog beter, nog gemakkelijker – verstaanbare bijbeltekst is al sinds de oprichting het beleid. Daarop ligtLees verder..

Lees meer