1
De hoofdman bij het kruis in het evangelie van Lukas
?>

Frans Breukelman heeft het Lucasevangelie gekenmerkt als het evangelie van de ‘Sootèria’ (= redding) . Hij wijdt in dat verband een paragraaf aan de ‘verheerlijking van God’ onder het opschrift: ‘En zij verheerlijkten God….!’ (p. 223vv). Hij noemt de zeven plaatsen bij Lucas waarin wij horen dat na een genezing of vergeving van schuld GodLees verder..

Lees meer