1
Voorgangers in soorten en maten op allerlei plekken
?>

Weer duikt een nieuwe ambtelijke professional op, namelijk de ‘pastor’, die onder strikte, maar regelarme voorwaarden als ouderling of diaken de sacramenten mag bedienen en het levende Woord op een pioniersplek, die na een behoedzame procedure tot kerngemeente met ambtelijke vergadering is getransformeerd. Deze institutionaliseringsmove bij alle de-institutionalisering impliceert ambachtelijkheid, opleiding, een arbeidsplaats, nascholing, supervisieLees verder..

Lees meer