1
Dementie: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?
2
Prediker als gerontoloog
3
Verlossing van schaamte
?>

  ‘Groot is dat vermogen, dat mijn geheugen is, geweldig groot, mijn God!’ De kerkvader Augustinus is diep onder de indruk van het herinneringsvermogen van de mens. En inderdaad, ons geheugen is fenomenaal. De gevolgen zijn dan ook verstrekkend als door dementie het geheugen het af laat weten. Dementie is een ontluisterende ziekte, die vragenLees verder..

Lees meer

PREDIKER ALS GERONTOLOOG Nederland vergrijst in rap tempo. In de afgelopen vijftig jaar is de vergrijzing nog heel geleidelijk geweest. Ze was dan ook een weinig opvallend verschijnsel, maar zal in de komende jaren versneld doorzetten. Het jaar 2011 vormt daarbij een mijlpaal: de eersten van de omvangrijke naoorlogse geboortegolf hebben dan de AOW-gerechtigde leeftijdLees verder..

Lees meer

  VERLOSSING VAN SCHAAMTE De kruisdood van Jezus speelt een cruciale rol in de gereformeerde geloofsleer. Jezus stierf voor ons aan het kruis en zo droeg Hij de straf voor onze zonde. Johannes de Doper verwijst naar Jezus met de woorden ‘Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). Jezus namLees verder..

Lees meer