1
Het priestertekort in de Protestantse Kerk
2
Meditatie – Gemeenschap
3
De priesterlijke kerk
4
Voor God, Plato en Lucky Luke
5
Commentaar
6
De religiositeit van Beethoven
7
Commentaar – Pfarrernotbund
8
Bokrijks Bruegel
9
Commentaar – De samenleving als helpdesk
10
De wereldwijde binnenkamer – afzondering als kans
?>

1. De boer Ook al kopen de boeren er niets voor, de verontwaardiging waarmee zij nu en dan in hun trekker stappen en naar de stad rijden, kan ik mij voorstellen. Er moeten mensen blijven die met de seizoenen leven, mensen die weten van zaaien en oogsten en van de eventualiteiten die daartussen zitten, dieLees verder..

Lees meer

Johannes 17  Sprekend over de Coronacrisis bekende schrijver A.L. Snijders dat hij zijn isolement helemaal niet onprettig vond. Menselijk contact, zei hij, is lastig, ook als het geen virus kan overdragen. Communicatie die je gelukt kunt noemen, is zelfs onder bekenden uitzonderlijk. In het Johannesevangelie draait het om gemeenschap. Weliswaar vangt aanvankelijk Jezus Christus, eenLees verder..

Lees meer

zinmakelaar noch profetes Coronabalans Wat de kerk zal overhouden aan de Coronacrisis is nog niet te zeggen. De crisis heeft al wel getoond dat voor veel leden kerklidmaatschap een geringe prioriteit heeft. Dat wisten we al uit de tijd voor Corona. Toen wilde je de ‘meelevende’ gemeenteleden niet de kost geven die weigerden financieel bijLees verder..

Lees meer

Nicolien Mizee en Simone Weil als geestverwanten Lezers van boekenbijlagen en culturele supplementen weten hoe Nicolien Mizee schrijver werd. Als leerling aan de Schrijversvakschool stuurde zij ongevraagd twee of drie faxen per week aan haar favoriete docent, scenarioschrijver Ger Beukenkamp. In die faxen deed ze verslag van gebeurtenissen in haar leven en becommentarieerde ze onverbloemdLees verder..

Lees meer

‘God is er altijd en u/jij bent zo goed als u/jij bent. Laat dat uw leidraad voor 2021 zijn!’ Deze hartelijke wens komt van Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (Woord en Weg 1/2021). De gedachte dat God er altijd is en dat alle mensen deugen, althans voor God, is onder NederlandseLees verder..

Lees meer

Al bij zijn leven, maar meer nog na zijn dood, genoot Beethoven een messiaanse status. Ik schreef daarover eerder dit jaar in een artikel over Beethoven en Franz Grillparzer, maar ik had ook kunnen verwijzen naar Richard Wagner. Wagner noemt Beethoven ‘een heilige’ en spreekt over ‘de verzoenende kracht’ van zijn muziek.[1] Beethovens gevecht metLees verder..

Lees meer

  Niemand wilde dat de Protestantse Kerk een domineeskerk werd, maar in de hitte van de secularisatie gaat het die kant uit. ‘Gewone’ gemeenteleden die meepraten over de substantie van het geloof zijn zeldzaam. Daardoor is het aan predikanten om als vrijwel enige in de gemeente het christelijk geloof hoog te houden, bijvoorbeeld door teLees verder..

Lees meer

Als je vakantieroute, zoals de onze, in Den Bosch begint en via het zuiden van Brabant en het westen van Limburg naar Belgisch Limburg voert, kom je door een gebied waar maar liefst vijf wereldberoemde schilders zijn opgegroeid. In Den Bosch is dat uiteraard Jeroen Bosch, Pieter Bruegel is wellicht geboren en getogen in SonLees verder..

Lees meer

Al vóór de Coronacrisis leefden we in een hulpvaardig land. Raadpleeg internet of huis-aan-huisblad en je vindt allerlei mensen die je maar hoeft aan te klikken of op te bellen en je hulpvraag wordt… in behandeling genomen. Ook de kerk werkt met hulpvaardigen, vrijwilligers genaamd, die afhankelijk van zin, tijd en gezondheid graag een taakLees verder..

Lees meer

Velen binnen en buiten de kerk tilden zwaar aan de verplichte afzondering ten gevolge van de Coronacrisis. De gebeurtenissen werden geduid als de verstoring van een gelukkig samenzijn door een lockdown, die mensen terugwierp op zichzelf. Deze impasse moest zo spoedig mogelijk worden hersteld door een nieuw, Coronabestendig gemeenschapsleven. De afzondering tijdens de lockdown kwamLees verder..

Lees meer