1
Commentaar – Prealabel
2
De Playmobilpredikant
3
Het priestertekort in de Protestantse Kerk
4
Meditatie – Gemeenschap
5
De priesterlijke kerk
6
Voor God, Plato en Lucky Luke
7
Commentaar
8
De religiositeit van Beethoven
9
Commentaar – Pfarrernotbund
10
Bokrijks Bruegel
?>

In een debat over de toeslagenaffaire sprak de minister-president over een ‘clusterfuck van ongekende omvang’ (NRC 7/5/2021). Hoewel Rutte zich vaker ruw uitdrukt, schijnt het woord ‘clusterfuck’ niet te betekenen wat je denkt dat het betekent. In de Vietnamoorlog en later onder zakenlieden werd het gebruikt voor een door verschillende incompetente verantwoordelijken veroorzaakte opeenstapeling vanLees verder..

Lees meer

Aan tafel vertel ik over Geroepen en Gezonden, het recente rapport van de Protestantse Kerk. Omdat dit rapport over mijn werk gaat, het werk van predikant, zijn ook mijn kinderen geïnteresseerd. Content Ik begin bij wat ze al weten, dat het christendom niet populair is en dat de kerk kleiner wordt. ‘Je begrijpt dat deLees verder..

Lees meer

1. De boer Ook al kopen de boeren er niets voor, de verontwaardiging waarmee zij nu en dan in hun trekker stappen en naar de stad rijden, kan ik mij voorstellen. Er moeten mensen blijven die met de seizoenen leven, mensen die weten van zaaien en oogsten en van de eventualiteiten die daartussen zitten, dieLees verder..

Lees meer

Johannes 17  Sprekend over de Coronacrisis bekende schrijver A.L. Snijders dat hij zijn isolement helemaal niet onprettig vond. Menselijk contact, zei hij, is lastig, ook als het geen virus kan overdragen. Communicatie die je gelukt kunt noemen, is zelfs onder bekenden uitzonderlijk. In het Johannesevangelie draait het om gemeenschap. Weliswaar vangt aanvankelijk Jezus Christus, eenLees verder..

Lees meer

zinmakelaar noch profetes Coronabalans Wat de kerk zal overhouden aan de Coronacrisis is nog niet te zeggen. De crisis heeft al wel getoond dat voor veel leden kerklidmaatschap een geringe prioriteit heeft. Dat wisten we al uit de tijd voor Corona. Toen wilde je de ‘meelevende’ gemeenteleden niet de kost geven die weigerden financieel bijLees verder..

Lees meer

Nicolien Mizee en Simone Weil als geestverwanten Lezers van boekenbijlagen en culturele supplementen weten hoe Nicolien Mizee schrijver werd. Als leerling aan de Schrijversvakschool stuurde zij ongevraagd twee of drie faxen per week aan haar favoriete docent, scenarioschrijver Ger Beukenkamp. In die faxen deed ze verslag van gebeurtenissen in haar leven en becommentarieerde ze onverbloemdLees verder..

Lees meer

‘God is er altijd en u/jij bent zo goed als u/jij bent. Laat dat uw leidraad voor 2021 zijn!’ Deze hartelijke wens komt van Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (Woord en Weg 1/2021). De gedachte dat God er altijd is en dat alle mensen deugen, althans voor God, is onder NederlandseLees verder..

Lees meer

Al bij zijn leven, maar meer nog na zijn dood, genoot Beethoven een messiaanse status. Ik schreef daarover eerder dit jaar in een artikel over Beethoven en Franz Grillparzer, maar ik had ook kunnen verwijzen naar Richard Wagner. Wagner noemt Beethoven ‘een heilige’ en spreekt over ‘de verzoenende kracht’ van zijn muziek.[1] Beethovens gevecht metLees verder..

Lees meer

  Niemand wilde dat de Protestantse Kerk een domineeskerk werd, maar in de hitte van de secularisatie gaat het die kant uit. ‘Gewone’ gemeenteleden die meepraten over de substantie van het geloof zijn zeldzaam. Daardoor is het aan predikanten om als vrijwel enige in de gemeente het christelijk geloof hoog te houden, bijvoorbeeld door teLees verder..

Lees meer

Als je vakantieroute, zoals de onze, in Den Bosch begint en via het zuiden van Brabant en het westen van Limburg naar Belgisch Limburg voert, kom je door een gebied waar maar liefst vijf wereldberoemde schilders zijn opgegroeid. In Den Bosch is dat uiteraard Jeroen Bosch, Pieter Bruegel is wellicht geboren en getogen in SonLees verder..

Lees meer