1
Gebed
?>

GEBED Genadig God, die in mijn boezem leest! Ik vlied tot U, en wil, maar kan niet smeeken. Aanschouw mijn nood, mijn neêrgezonken geest, En zie mijn oog van stille tranen leken! Ik smeek om niets, hoe kwijnend, hoe bedroefd. Gy ziet me een prooi van mijn bedwelmde zinnen: Gy weet alleen het geen uwLees verder..

Lees meer