1
Het Wilhelmus
2
Nooit lichter ving de lente aan
3
Jezus Christus, onze Heer
4
Een kerstliedje voor kinderen
5
Gij schoonste van de sterren
?>

  “Tot het Wilhelmus sta ik al heel lang in een relatie van verlegen bewondering. Ik weet er eigenlijk geen raad mee, – als volkslied niet en als kerklied evenmin. Maar wel als poëzie, – o ja, dat wel! Het Wilhelmus als volkslied … ik kan mij nooit aan het gevoel onttrekken, wanneer op deLees verder..

Lees meer

Nooit lichter ving de lente aan dan toen uw hand ons volk bevrijdde. Hoe hebben w’in dat schoon getijde verheugd maar huiverend verstaan: Gods vijanden vergaan. De winter leek voorgoed voorbij en voor ons lag de volle zomer; de macht was eindlijk aan de dromer, de nieuwe mens, zo droomden wij, verbrak de slavernij. MaarLees verder..

Lees meer

  JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER Een kerstliedje voor kinderen Jezus Christus, onze Heer, kwam van God tot ons terneer, als Gods eigen afgezant, als de koning voor ons land. Hoor het hemelse bericht dat Hij in een kribbe ligt, niet in zijde of satijn, – dat de koning arm moet zijn. Zonder rijkdom, zonder machtLees verder..

Lees meer

  Een kerstliedje voor kinderen Jezus Christus, onze Heer, kwam van God tot ons terneer, als Gods eigen afgezant, als de koning voor ons land. Hoor het hemelse bericht, dat Hij in een kribbe ligt, niet in zijde of satijn, – dat de koning arm moet zijn. Zonder rijkdom, zonder macht brengt Hij ’t heilLees verder..

Lees meer

GIJ SCHOONSTE VAN DE STERREN Een lied voor de kersttijd Gij schoonste van de sterren,die stil uw wond’ren doet,o Christus, die van verremij met Gods vrede groet,Gij maakt mijn dagen goed. Sinds ik U heb zien rijzenin ’t holle van de nacht,laat ik mij door U wijzende volle zonnepracht.Hoe ik de dag verwacht! Zo wilLees verder..

Lees meer