1
‘God spreekt’ en vier gebeden als antwoord
2
De proloog beproefd
3
Barth over de staat Israël
?>

In dankbare herinnering aan mijn leermeester Frans Breukelman (1916-1993) I. God spreekt Ik zeg je wie Ik ben: Ik ben die Ik ben, ook voor jou. En Ik zeg je wat Ik doe: Ik doe wat Ik zeg en Ik doe wat Ik ben. Ik ben er, Ik ben er, ook voor jou.   II.Lees verder..

Lees meer

  DE PROLOOG BEPROEFD Dit artikel is een kleine bijdrage aan de ‘beproeving’ van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ik beproef de proloog van het evangelie naar Johannes, een van mijn meest geliefde bijbelgedeelten. Vanuit een eigen vertaling stel ik voor om de tekst van de proloog in de NBV op vier plaatsen aan te passen.Lees verder..

Lees meer

  Op 28 december 1967 zond de NCRV een vraaggesprek uit van Karl Barth met studenten van de bijbelschool van Mennonieten in Bazel onder de titel „Nu ik oud ben, ben ik mild geworden”. De NCRV gaf ons toestemming het deel van- het vraaggesprek, dat betrekking had op de staat Israël, in ons blad afLees verder..

Lees meer