1
De dijk
?>

  DE DIJK Tusschen de Betuwe en tusschen de Veluwe Daar lag de dijk door het waterig land, Als iets waaraan niets was te veranderen: – De koeien en de kikkers aan d’eene kant, En de zilveren visschen aan d’andere. Zoo bleven ze ieder in hun element, Daar was dan ook ieder al lang aanLees verder..

Lees meer