1
Spelen met het Woord van God
2
Taal naast de grondtaal
3
Zeven preken in het teken van Pasen
?>

Preken in het spoor van Derrida   In januari van dit jaar verscheen de dissertatie van René van der Rijst. Hierin reflecteert hij op wat in de eredienst gebeurt als de predikant preekt en op welke wijze postmoderne inzichten in deze reflectie van betekenis kunnen zijn. Zijn voornaamste inzichten ontleent hij daarbij aan artikelen vanLees verder..

Lees meer

  TAAL NAAST DE GRONDTAAL  Preekmaken met Bregman Rond kerst 2007 ontdekte ik het boek van Kees Bregman, ‘De stem uit de oneindigheid’. Op dat moment ervoer ik in mijn wijze van preekbeoefening een zekere stroefheid sluipen: het procedé was bekend, de valkuilen ook en soms kreeg ik het gevoel: ‘Dit heb ik al eensLees verder..

Lees meer

  ZEVEN PREKEN IN HET TEKEN VAN PASEN Zeven preken vormen het uitgangspunt voor mijn klein onderzoek: een onlangs gehouden preek over de Emmaüsgangers – en hun omgang met de opgestane Heer – en de Paasnacht- en Paasmorgenpreken van 2005, 2006 en 2007. Mijn bevindingen schrijf ik op, zoals ze mij, bij het teruglezen vanLees verder..

Lees meer