1
Dry personen
?>

  DRY PERSONEN Wat vraegdy, hoe de Soon van eeuwicheyt geteelet Des Vaders wesen is ten vollen mee-gedeelet Daer ghy niet vatten cont met alle u gedacht Noch seggen, hoe ghy self in wesen zijt gebracht? Wat soekty, hoe den Geest, selfstandich, ongescheyden Van Vader en van Soon, wtgaet van alle beyden Daer den geschapenLees verder..

Lees meer