1
Protestants pamflet
2
Zebra-pad
3
Late ontmoeting met Karl Barth, ‘Gods vrolijke partisaan’.
?>

PROTESTANTS PAMFLET Positiebepaling van Op Goed Gerucht ten aanzien van ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk I Op Goed Gerucht stáát voor een kerk die zich geheel en al verbonden weet met de moderne cultuur, en daarmee kritisch in gesprek wil. De kerk maakt deel uit van die cultuur als eerste hoorder van het Woord. DaarinLees verder..

Lees meer

  ZEBRA-PAD ’k Stond voor het naaste zebra-pad maar ’t sein stond juist op rood. De auto’s raasden langs mij heen “de wielen van de dood” Ik voelde een vuistje, warm en zacht zich nestelen in mijn hand. Twee held’re ogen vroegen mij: “Mag ’k mee naar de overkant?” Een knipoog en een handgebaar, dieLees verder..

Lees meer

Late ontmoeting met Karl Barth “Gods vrolijke partisaan” Een boeiend beeld van Barth in zijn laatste jaren vonden wij in het zo juist verschenen Penquin boek: ‘The New Theologian’ van Ved Mehta. Om van de hedendaagse theologie een beter begrip te krijgen heeft de schrijver de belangrijkste theologen zelf opgezocht. Van zijn bezoek aan BarthLees verder..

Lees meer