Voortman-lesmateriaal

herhalingsvragen

Geef kort de ontwikkeling weer van Barth voor de publicatie van de Römerbrief (1-3).

Geef aan welke termen Barth graag gebruikt om het ‘oneindige kwalitatieve onderscheid’ tussen God en mens aan te geven (4, vanaf r5).

Wat betekent het woord dialektisch (5)?

Noem een aantal publicaties van Barth. Bij welke tijdschriften was hij betrokken?(5)

Noem een van de Barmen Thesen(12,13). Tegen welke beweging wordt in deze Barmen Thesen concreet verzet aangetekend? (6)

Beschrijf Barth zijn houding voor, tijdens en na de 2e Wereldoorlog ten aanzien van het nationaal-socialisme (6)

Hoe zag Barth de Bijbel? (7)

Hoe dacht Barth over de Alverzoening? (7)

Hoe stelde Barth zich op tegenover het communisme? (8)

Hoe was Barth betrokken bij de Wereldraad van Kerken? (8) Wat betekent het woord congregationalist?

Wat was het standpunt van Rudolf Bultmann? (8)

In welke vier punten wordt de betekenis van Barth voor onze tijd samengevat? (9)

In welke opzichten kan men kritiek hebben op de theologie van Barth? (9,10)

Pagina's: 1 2 3