Over Karl Barth

 

 

Over de Karl Barth Stichting

 

Over karlbarth.nl

De Karl Barth Stichting gebruikt de website karlbarth.nl voor het publiceren van teksten van en over de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968). Zijn werk heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van de theologie in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Op deze website vindt u  Nederlandse vertalingen van teksten van Barth en Nederlandstalige teksten over Barth.

De website karlbarth.nl bestaat vanaf 20.. . Initiatiefnemer destijds was dr. mr. A.W. Kist. Zijn drijfveer was de overtuiging dat kerk, theologie en samenleving zeer gebaat zouden zijn bij een brede doorwerking van het denken van Barth. In 20.. nam dr. At Polhuis het beheer van deze website over. Vanaf 2023 beheert Jan Willem Stam karlbarth.nl. U kunt contact met hem opnemen via info@karlbarth.nl.

 

 

 

Disclaimer

Voor alle inhoud van deze website geldt dat we zorgvuldig zijn nagegaan bij wie de rechten op deze inhoud liggen. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen laten gelden op iets wat op deze website staat, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@karlbarth.nl. Wij zullen de betreffende inhoud dan meteen verwijderen. Schadeloosstellingen worden niet in behandeling genomen en zijn volkomen uitgesloten.