1
KD II
2
Gods eeuwigheid en heerlijkheid
3
Godsleer
?>

In deel II van de Kirchliche Dogmatik bespreekt Barth de Godsleer. Om een indruk te geven van de inhoud daarvan een uittreksel van de eerste paragraaf daarvan. (Paragraaf 25 van de KD).  Daarin gaat het om de vraag: Kunnen wij mensen God wel kennen? De samenvatting is van de hand van dr mr A.W. Kist. Lees verder..

Lees meer

GODS EEUWIGHEID EN HEERLIJKHEID  (Kirchliche Dogmatik II, 1, pp 685-764) (vertaald door Eginhard Meijering) 3. Gods eeuwigheid en heerlijkheid [685] Wat we nu in ogenschouw gaan nemen is de vrijheid van God in een derde [1] en laatste verband van haar volmaaktheden: haar goddelijkheid bestaat in en blijkt uit het feit dat God in zichzelfLees verder..

Lees meer

EXCERPT KD II/1 (par. 25) KUNNEN WIJ MENSEN GOD WEL KENNEN? Hoe komen wij tot die vraag? Doordat we tot de Kerk van Jezus Christus behoren horen wij over God praten en gaan wij zelf meedoen aan dit praten over God. Wát horen wij daar? We horen daar over God de Vader, de Zoon enLees verder..

Lees meer