1
Turrettini geëvalueerd
?>

  TURRETTINI GEËVALUEERD Als kerkelijke activiteit heeft de theologische bezinning op het christelijke geloof een verplichting aan het voorgeslacht. In de bijbelse canon zelf is daar al met zoveel woorden een aansporing toe te vinden. Zo riep de auteur van de brief aan de Hebreeën zijn lezers op om te blijven denken aan degenen dieLees verder..

Lees meer