1
Kleengedichtje
2
De navond komt zoo stil
?>

Als de ziele luistert spreekt het al een taal dat leeft, ’t lijzigtse gefluister ook een taal en teeken heeft: blâren van de boomen kouten met malkaar gezwind, baren in de stroomen klappen luide en welgezind, wind en wee en wolken, wegelen van Gods heilige voet, talen en vertolken ‘t diep gedoken Woord zoo zoet…Lees verder..

Lees meer

  De navond komt zoo stil De navond komt zoo stil, zoo stil, zoo traagzaam aangetreden, dat geen en weet, wanneer de dag of waar hij is geleden. ‘t Is avond, stille … en, mij omtrent is iets, of iemand, onbekend, die, zachtjes mij beroerend, zegt: “‘t Is avond en ‘t is rustens recht.” DeLees verder..

Lees meer