1
Over 12 december 2003
?>

  OVER 12 DECEMBER 2003 Op 12 december2003 kwam de hereniging van gereformeerden en hervormden tot stand en vereniging van beiden met de luthersen. We vroegen enkele gemeenteleden die geen theologie hebben gestudeerd (Van Verschuer merkt op dat hij zich van Berkelbach geen ‘leek’ mocht noemen!) hoe ze deze dag hebben beleefd. Dat zijn achtereenvolgens:Lees verder..

Lees meer