1
Geloven in dialoog
?>

  Een gesprek tussen twee broers Onder de titel ‘Geloven in dialoog!’ verscheen onlangs het boek waarin de broers Polhuis, de een is dominee en de ander is buitenkerkelijke, met elkaar in gesprek zijn over geloof. Dat gesprek beslaat maar liefst een periode van zeven jaar, van 2006 tot en met begin 2013, waarbij deLees verder..

Lees meer