1
een Rooms Katholieke visie op de relatie met moslims
?>

  EEN ROOMS KATHOLIEKE VISIE OP DE RELATIE MET MOSLIMS Er is mij gevraagd in het kort een Rooms Katholieke visie te geven op de relatie met moslims. Ik zal mijn bijdrage in vier punten samenvatten. 1. Er kan mijns inziens geen twijfel bestaan over het officiële standpunt van de Rooms Katholieke Kerk met betrekkingLees verder..

Lees meer