1
Bevrijding
?>

  BEVRIJDING Komt nu met zang van zoete tonen en u met snarenspel verblijdt! Zingt op en wilt alom betonen, dat gij van harte vrolijk zijt. Juicht God ter eer, zijn lof vermeer’, die zulken groten werk gedaan heeft voor zijn kerk! In Israël was dat een wijze, valt met hen ook de Heer teLees verder..

Lees meer