1
stones
?>

  stones Zij stampten electrisch plebejische ontroering zij zonden elektrisch absurde grootheid zij waren elektrisch verlossers in jeans van de radelozen en de bedeesden en de ploerten en de eenzamen razende lokomotieven van liefde en verlatenheid J.W. Oerlemans

Lees meer